Служба за економско-финансијске послове


Начелник:

 • Владан Гајић, дипл. економиста

 

Активности Службе:

 •  Послови везани за финансије здравствене установе;
 • Послови фактурисања;
 • Послови статистике;
 • Послови везани за основна средства;
 • Послови књиговодства;
 • Обрачун личних примања;
 • Благајна;
 • Послови контирања, билансирања и израде периодичних и завршних обрачуна;
 • Послови набавке и складиштења;
 • Обављање и других послова из делокруга рада организационе јединице.

 

Владан Гајић, дипл. економиста, начелник Службе