Организациона структура Института

 

Органи управљања:

 

В.Д. ДИРЕКТОРА:

Prof. dr sc. med. Зоран Башчаревић

 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА:

Prim. mr sc. med. dr Љубодраг Зајић

 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА ОБРАЗОВНИ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД:

Klinički asist. dr sc. med. Владан Стевановић

 

УПРАВНИ ОДБОР:

председник Doc. dr Драган Јечменица

Doc. dr Ђорђе Јелић

Prof. dr Милан Недељковић

Dr Љиљана Несторовић Олујић

Dr Војислав Бaсара

Prim. dr sc. med. Мирољуб Станојковић

Dr Боривој Ковачевић

 

НАДЗОРНИ ОДБОР:

председник дипл. правник Маја Ивановић

Prim. dr. sc. med. Лепосава Сикимић – заменик председника, Начелник одељења за снабдевање крвљу и крвним продуктима

Сања Шевер

Дипл. инж. информатике Ковиљка Стојсављевић

Dr Зоран Вучинић

 

 

 

Стручни органи:

 

СТРУЧНИ САВЕТ

 1. Doc. dr sc. med. Немања Славковић, председник
 2. Prim. mr sc. med. dr Љубодраг Зајић, заменик председника
 3. Dr Ненад Дакић
 4. Dr Александар Ђорђевић
 5. Mr sc. med. dr Бранко Стефановић
 6. Dr Војислав Алексић
 7. Dr Александар Црнобарић
 8. Dr sc. med. Предраг Недељковић
 9. Prim. mr sc. med. dr Бранислав Томовић
 10. Klinički asist. dr sc. med. Огњен Вукадин
 11. Dr sc.med. Ненад Лујић
 12. Prim. dr sc. med. Лепосава Сикимић
 13. Prim. dr sc. med. Радмила Ковачевић
 14. Dr sc. med. Владимир Лалошевић
 15. Dr Дејан Маринковић
 16. Klinički asist. dr sc. med. Владан Стевановић
 17. Prim. dr sc. med. Весна Николић
 18. Dr Љубиша Марјанов
 19. Prim. dr Вељко Јовановић
 20. Mr sc. med. dr Александар Којић
 21. Dr sc. med. Момирка Вукићевић

 

СТРУЧНИ КОЛЕГИЈУМ:

Руководи директор Института

 1. Dr Ненад Дакић, доктор медицине, специјалиста ортопедије са трауматологијом,
 2. Dr Александар Ђорђевић, доктор медицине, специјалиста ортопедије са трауматологијом,
 3. Mr sc. med. dr Бранко Стефановић, доктор медицине, специјалиста ортопедије са трауматологијом,
 4. Mr sc. med. dr Александар Којић, доктор медицине, специјалиста ортопедије са трауматологијом,
 5. Dr sc. med. Владимир Лалошевић, доктор медицине, специјалиста ортопедије са трауматологијом,
 6. Dr Игор Шешлија, доктор медицине, специјалиста ортопедије са трауматологијом,
 7. Dr Зоран Стефановић, доктор медицине, специјалиста ортопедије са трауматологијом,
 8. Dr Оскар Чучиловић, доктор медицине, специјалиста ортопедије са трауматологијом,
 9. Prim. dr Вељко Јовановић, доктор медицине, специјалиста ортопедије са трауматологијом,
 10. Prim. mr sc. med. dr Љубодраг Зајић, доктор медицине, специјалиста ортопедије са трауматологијом,
 11. Prof. dr Зоран Благојевић, доктор медицине, специјалиста ортопедије са трауматологијом,
 12. Dr Војислав Алексић, доктор медицине, специјалиста ортопедије са трауматологијом,
 13. Prim. dr sc. med. Весна Николић, доктор медицине, специјалиста педијатрије,
 14. Dr sc. med. Предраг Недељковић, доктор медицине, специјалиста за пластичну и реконструктивну хирургију,
 15. Dr Дејан Маринковић, доктор медицине, специјалиста ортопедије са трауматологијом,
 16. Prim. mr sc. med. dr Бранислав Томовић, доктор медицине, специјалиста анестезиологије са реаниматологијом,
 17. Dr sc. med. Момирка Вукићевић, доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације,
 18. Prim. dr sc. med. Ненад Лујић, доктор медицине, специјалиста ортопедије са трауматологијом,
 19. Dr Јесенка Гребенаревић, доктор медицине, специјалиста радиологије,
 20. Dr Радиславка Илић, доктор медицине, специјалиста трансфузиологије,
 21. Dr Милан Митровић, доктор медицине, специјалиста интерне медицине

 

 

ЕТИЧКИ ОДБОР:

Председник - Dr sc. med. Момирка Вукићевић

Заменик председника етичког одбора - Prim. dr Будимир Јешић 

Dr Владимир Вучковић

Prim. dr sc. med. Весна Николић 

Стеван Костић, дипл.правник

Јагода Лукић, дипл.правник

 

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА:

Председник - Prim. dr sc. med. Весна Николић

Prim. dr Вељко Јовановић - заменик председника, доктор медицине, специјалиста ортопедске хирургије са трауматологијом

Dr Aлeксaндaр Стojaнoвић

Dr Оскар Чучиловић

Dr Милан Митровић

 

Главна сестра Института - Снежана Блашковић