Историјат

У предратном периоду у Србији један од највећих здравствених проблема представљали су болесници са туберкулозним обољењима. Године 1955. Извршно веће је донело одлуку о изградњи нове болнице за лечење туберкулозе костију дечије парализе, са капацитетом од 400 постеља. У одлуци је предложено да се болница изгради на темељима започете зграде за санаторијум Председништва Владе ФНРЈ на Дедињу у Београду. Стручно руковођење Болнице је поверено Медицинском факултету у Београду.

Према грађевинском пројекту, предвиђено је да зграда има 19.865м  и да б2 уде подељена на седам болничких одељења. Операционе сале нису ни биле предвиђене према овом плану, с обзиром да се сматрало да ће се лечење обављати конзервативним методама. Решење о оснивању Болнице донело је Извршно веће 1957. године. У том решењу дато је и званично име болнице:

„Специјална болница за дечју парализу и коштано-зглобну туберкулозу.“ Постојећи пројекат је урађен према плановима архитекте С. Клиска, уз додатне измене ради прилагођавања намени објекта.

У међувремену су нова сазнања и могућности знатно изменили епидемиолошку ситуацију у свету и Србији, пре свега, захваљујући вакцинама за сузбијања дечије парализе, БСЖ вакцини, као и примени стрептомицина. Ове мере су смањиле нове епидемије дечије парализе и плућне туберкулозе. Управо из тих разлога, као и чињенице да је започета градња ишла у смеру рекреативне намене установе, требало је извршити измене на већ постојећим плановима. Тако је одлучено да будућа болница буде ортопедска институција. Први управник је именован 1958. и био је др Бранко Радуловић, асистент Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Медицинског факултета у Београду.

Планирано је да почетак рада болнице буде 1. jула 1961, а до тада се вредно радило на корекцијама постојећих планова, које је вршио архитекта Злоковић са својим тимом. Прихватио је и измену додатног спајања болничке и административне зграде уз доградњу 6 бетонских стубова и продужење тог простора према главном улазу у болницу, обезбедили простор за амфитеатар са око 150 места.

Институт за ортопедију Бањица је здравствена установа која под садашњим називом послује од 14.07.2020. године, а седиште је у Београду у Улици Михаила Аврамовића 28.

Институт за ортопедију Бањица је од 2012. године прва акредитована ортопедска установа у Србији, што је потврда да спроводи здравствену заштиту у складу са савременим медицинским достигнућима, стручним протоколима и да задовољава све професионалне стандарде.

 

ПУБЛИКАЦИЈЕ