Из извештаја о редовној посети спољашњих оцењивача - 06.12.2014.

У Институту за ортопедско-хируршке болести "Бањица" је 05.12.2014. године, обављена посета спољашњих оцењивача Агенције за акредитацију здравствених установа Србије.

Редовном посетом је обухваћен разговор са руководством установе, вођама тимова, обилазак Института и преглед документације.

Општи утисак спољашњих оцењивача Агенције за акредитацију здравствених установа Србије је да је установа задржала и даље унапредила квалитет рада, као и примену акредитацијских стандарда.

 
Координатор за акредитацију

Prim. mr sc dr Весна Николић