Конкурси

Радно место – спремачица-хигиiеничар са пуним радним временом -11 извршилаца

Радно место – Мајстор одржавања (Руковалац парних и топловодних котлова) са пуним радним временом на неодређено време- 1 извршилац

Радно место – Помоћни радник у кухињи са пуним радним временом на неодређено време - 1 извршилац

Радно место – Помоћни радник у техничкој служби са пуним радним временом на неодређено време - 1 извршилац

Радно место – возач санитетског возила у болничким установама са пуним радним временом - 1 извршилац

Радно место – Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима са пуним радним временом на неодређено време – 10 извршилаца

Радно место – Медицинска сестра-техничар општег смера у операционом блоку (гипсар) са пуним радним временом на неодређено време – 1 извршилац

Радно место – Медицинска сестра-техничар у операционој сали (анестетичар) општег смера са пуним радним временом на неодређено време – 1 извршилац

Радно место – Медицинска сестра-техничар општег смера у амбуланти са пуним радним временом на неодређено време – 1 извршилац

Радно место – лабораторисјки техничар у дијагностици са пуним радним временом на неодређено време – 1 извршилац

Радно место – Медицинска сестра-техничар општег смера у операционом блоку (гипсар ) са пуним радним временом на неодређено време – 1 извршилац

Радно место – Медицинска сестра-техничар у амбуланти са пуним радним временом на неодређено време – 1 извршилац

Радно место – Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима са пуним радним временом на неодређено време – 10 извршилаца

Радно место – Медицинска сестра-техничар у операционој сали (анестетичар) општег смера са пуним радним временом на неодређено време – 1 извршилац

Радно место – лабораторијски техничар у дијагностици са пуним радним временом на неодређено време – 1 извршилац

Радно место - Доктор медицине, специјалиста у операционим салама (ортопед), са пуним радним временом на неодређено време – један извршилац

Радно место – Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима општег смера са пуним радним временом на неодређено време – 10 извршилаца

Радно место – Медицинска сестра-техничар на интезивној нези са пуним радним временом на неодређено време – 3 извршилаца

Радно место – Доктор медицине, специјалиста у операционим салама (ортопед), са пуним радним временом на неодређено време -један извршилац

Радно место – Техничар одржавања одеће (пегларка) са пуним радним временом на неодређено време

Радно место - Спремачица-хигијеничарка у операционом блоку на одређено време са пуним радним временом - 2 извршиоца

Радно место - Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима општег смера са пуним радним временом на неодређено време -10 извршилаца

Радно место - Медицинска сестра-техничар ( инструментарке ) са пуним радним временом на неодређено време - 5 извршиоца

Радно место - Медицинска сестра-техничар у операционом блоку (гипсар ) са пуним радним временом на неодређено време - 2 извршиоца