24.10.2017.

ЈН 51/2017 - Набавка хируршког шавног материјала за потребе Службе за хируршке интервенције (ОП блока), по партијама, према спецификацији Наручиоца

Конкурсна документација: ЈН 51/2017 - Набавка хируршког шавног материјала за потребе Службе за хируршке интервенције (ОП блока), по партијама, према спецификацији Наручиоца

Позив за подношење понуде

Измена стране 5 и 30 конкурсне документације

Питања и одговори 1

Измена конкурсне документације

Питања и одговори 2

Питања и одговори 3

Одлука о обустави поступка Партија 10

Одлука о обустави поступка Партија 11

Одлуке о додели оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партије 3 и 5

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партије 1, 2, 4 и 7

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 8

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору (издатим наруџбеницама) - II

Обавештење о закљученом уговору (издатим наруџбеницама) - III

Обавештење о закљученом уговору (издатим наруџбеницама) - IV

Обавештење о закљученом уговору (издатим наруџбеницама) - V