13.03.2019.

ЈН 03/2019 - Одржавање неопходне додатне опреме за CT скенер, произвођача „AGFA Health Care N.V.”за потребе Института за ортопедско хируршке болести „Бањица“

Конкурсна документација: ЈН 03/2019 - Одржавање неопходне додатне опреме за CT скенер, произвођача „AGFA Health Care N.V.”за потребе Института за ортопедско хируршке болести „Бањица“

Позив за подношење понуде