28.12.2018.

ЈН 68/2018 - Одржавање инсталације медицинских гасова са одржавањем компресорске станице и вакуум станице на Институту „Бањица“, према спецификацији Наручиоца

Конкурсна документација: ЈН 68/2018 - Одржавање инсталације медицинских гасова са одржавањем компресорске станице и вакуум станице на Институту „Бањица“, према спецификацији Наручиоца

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора