10.10.2019.

ЈН 51/2019 - Набавка хируршког шавног материјала за потребе Службе за хируршке интервенције (ОП блока) према спецификацији Наручиоца

Конкурсна документација: ЈН 51/2019 - Набавка хируршког шавног материјала за потребе Службе за хируршке интервенције (ОП блока) према спецификацији Наручиоца

Позив за подношење понуде