20.03.2019.

ЈН 06/2019 - Претходни и периодични лекарски прегледи запослених на радним местима са повећанм ризиком и запослених у зони зрачења, лична дозиметријска контрола запослених у зони зрачења и дозиметријска контрола извора јонизујућих зрачења са годишњим прегледом рендген апарата у Институту за ортопедско-хируршке болести „Бањица“

Конкурсна документација: ЈН 06/2019 - Претходни и периодични лекарски прегледи запослених на радним местима са повећанм ризиком и запослених у зони зрачења, лична дозиметријска контрола запослених у зони зрачења и дозиметријска контрола извора јонизујућих зрачења са годишњим прегледом рендген апарата у Институту за ортопедско-хируршке болести „Бањица“

Позив за подношење понуде

Питања и одговори

13.03.2019.

ЈН 03/2019 - Одржавање неопходне додатне опреме за CT скенер, произвођача „AGFA Health Care N.V.”за потребе Института за ортопедско хируршке болести „Бањица“

Конкурсна документација: ЈН 03/2019 - Одржавање неопходне додатне опреме за CT скенер, произвођача „AGFA Health Care N.V.”за потребе Института за ортопедско хируршке болести „Бањица“

Позив за подношење понуде

12.03.2019.

ЈН 01/2019 - Одржавање NexTBIZ интегрисаног програмског пакета за финансијско и материјално рачуноводство за потребе Института за ортопедско хируршке болести „Бањица“

Конкурсна документација: ЈН 01/2019 - Одржавање NexTBIZ интегрисаног програмског пакета за финансијско и материјално рачуноводство за потребе Института за ортопедско хируршке болести „Бањица“

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора