21.02.2018.

ЈН 05/2018 - Одржавање NexTBIZ интегрисаног програмског пакета за финансијско и материјално рачуноводство за потребе Института за ортопедско хируршке болести „Бањица“

Конкурсна документација: ЈН 05/2017 - Одржавање NexTBIZ интегрисаног програмског пакета за финансијско и материјално рачуноводство за потребе Института за ортопедско хируршке болести „Бањица“

Позив за подношење понуда

13.02.2018. (1)

ЈН 02/2018 - Набавка коштаног цемента за РФЗО пацијенте и пацијенте чије лечење се сноси РФЗО Републике Србије, за потребе Службе за хируршке интервенције (ОП блока), по партијама, према спецификацији Наручиоца

Конкурсна документација: ЈН 02/2017 - Набавка коштаног цемента за РФЗО пацијенте и пацијенте чије лечење се сноси РФЗО Републике Србије, за потребе Службе за хируршке интервенције (ОП блока), по партијама, према спецификацији Наручиоца

Позив за подношење понуда